Revitalisering av Meny

23/02/2015

Ødegaardlunde har vært ansvarlig for revitalisering av Meny kjedekonseptet. Fokus har vært å organisere og planløse butikken bedre, optimalisere avdelingene og kategoriene og utarbeide tydelige kampanjeområder.

Prosjektet har innebært 3D-visuliseringer av hele butikken og detaljer av hver kategori. Vi har videreutviklet flere nye elementer, som en helt ny fiskedisk med presentasjon av fersk fisk i to etasjer. ØdegaardLunde kvalitetssikret produksjon og teknisk løsning og den nye fiskedisken har vist stor omsetningsøkning for kjeden.

I tillegg har ØdegaardLunde utviklet digital konsepthåndbok som er tilgjengelige på Intranettet, og utarbeidet håndbøker for hver avdeling. Det er idag første indtroduksjon av Meny til nye medarbeidere. Revitaliseringen av konseptet ble avsluttet i november 2011, men vi fortsatt prosjekter gående per idag.

Stikkord: , , , , , , , , , ,Kommentar