Design og 3D-visualisering

En av våre viktigste verktøy og kommuniksjonsmidler er tegninger og 3D-visualiseringer. Vi formidler ideer og tanker med 3D-modeller i tillegg til at 3D-software gjør oppgaven vår enklere og tegninge våre med nøyaktige.

Forprosjekt

For å gjennomføre et godt prosjekt lønner det seg å skaffe seg oversikt og omfang av oppgaven. Vi har lang erfaring med prosjekter og vi kan hjelpe når det gjelder å ta et skritt tilbake og skaffe seg et, kanskje et nytt, perspektiv på prosjektet.

Prosjektledelse

Prosjektene kan være uoversiktelig og det kan være lett å la seg lede ut på jordet. Vi setter fokus på de rette elementene og bruker vår designkompetanse og dømmekraft for å gjøre prosjektet økonomisk både på tid og med penger.

Befaring og butikkanalyser

Alle prosjekter starter med en research-fase. Ofte innebærer det å ta en titt på oppgaven i det fysiskte miljøet.

Leverandøroppfølging

For å kunne gjennomføre et prosjekt på en god måte, er man avhengig av at leverandørene gjør og leverer det de skal. Vi ha lang erfaring og et stort nettverk av leverandører og produsenter.

Konstruksjon og spesifisering

I korte trekk bruker vi vår kunnskap og erfaring når vi tegner ut konstruksjontegninger og andre komminikasjonsdokumenter som skal til produsenter.

Materialkunnskap og teknisk innsikt

Vi har bygges oss kunnskap med utdanning og erfaring. Etter at man har blitt enig om et utrrykk er det viktig at ideene kan bygges. Vi har kunnskapen som skal til.

Industridesign

Vi har to utdannede industridesignere og én med lang erfaring med utvikling av produkter. Firma har derfor mye erfaring med design og produksjon.

Grafisk design

Vi har lang erfaring fra branding, kampanjer og annet grafisk materiell. Derfor tar vi imot prosjekter av grafisk karakter.

Interaksjonsdesign

Verden rundt oss blir mer og mer digital. Behovet for å lage plattformer kunder kan orientere seg på blir større. En av våre ansatte har utdannelse innen IT og sammen med erfaring fra interaksjon generelt, kan vi tilby våre kunder interaksjonsedesignløsninger.