Befaring og butikkanalyser

10/02/2015

Når vi tegner en butikk eller ønsker å utvikle et konsept starter vi alltid prosjektene med en befaring. Det er viktig å få et godt inntrykk av hva vi jobber med. Vi tar på oss “kundehatten” og ser butikken gjennom kundens øyne. Det er mange skjulte behov som er lett å overse dersom man hopper rett til utvikling.

På samme måte kan vi se butikken gjennom ekspedientens øyne. Vi analyserer møteplassen, miljøet og opplevelsen. I tillegg til dette ligger det et system bak drift av butikken som er med på å påvirke hverdagen i butikken. Det påvirker kjøp og salg, men spesielt avanse, effektiveitet og ekpediensen arbeidssituasjon.

De fysiske forholdene dokumenteres og tar vi med oss til tegnebrettet. Andre eksterne elementer som materialer, lyd, lys og andre ting som kan påvirke miljø og salg blir også tatt med i betraktingen.

Befaringen er avgjørende for en god start på et prosjekt. Jo mer materialer vi har å jobbe med jo lettere går prosessen.