Design og 3D-visualisering

16/01/2015

3D visualisering som besluttningsverktøy! Vi bruker 3D tidlig i prosessen, på den måten får vi en unik mulighet  til å se på og diskutere løsningene sammen med kunden.

 

 

PortClub_02

3D-visualiseringer av Nor-Shipping stand på Rådhusplassen.

Samtidig som presentasjonene blir bedre og mer kommunikative er det også lettere finne løsninger og oppdage evt. problemer som måtte dukke opp. Man kan teste funksjonalitet og ergonomiske forhold og det gir oss og kunden sikkerhet og det blir lettere å ta besluttning. Tilslutt kan man lage fine presentasjoner som kan brukes i markedsføring og i videre drift.

Malmo aviation bilde og vis

3D-visualiseringer av fly fra Malmö Aviation og bilde av ferdig resultat .