Forprosjekt

10/02/2015

Før man setter igang et stort prosjekt med store kostnader og lange handlingsplaner, er det lurt å gjøre et forprosjekt. Det er en prosess man kan gjennomføre for å få mer kontroll på hva man kan forvente seg i prosjektet. Man gjør research, øvelser og tester for å skaffe seg mer trygghet når man går løs på neste fase. Vi tilbyr rådgivning i forprosjekt. Her bruker vi vår erfaring fra lignende prosjekter og leverer fra oss en rapport om situasjonen og en generell ide om hva vi tror kan være lurt med tanke på videre arbeid.

I et forprosjekt gjør vi en raskere og komprimert utgave av fase 1.

Odegaardlunde prosess fase 1

 

Utrdag fra prosessplan.