Industridesign

10/02/2015

ØdegaardLunde har to industridesignere og tilbyr utvikling og design av produkter. I korte trekk tilbyr vi utvikling av produkt og prosess, men designeryrket kan strekke seg lenger enn det ifølge ICSID: “Design er en kreativ aktivitet som har som hensikt å skape kvalitet til objekter, prosesser, servicetilbud og systemer. Design er derfor en sentral faktor for å tilpasse teknologi til mennesket og viktig faktor for kulturell og økonomisk utveksling.”

Med andre ord involverer en industridesigner seg også i systemer, interaksjoner, drift, driftsdokumenter og service som et produkt i seg selv, salgbart eller som kan formidles som en tjeneste. Om man tar utgangspunkt i å designe et fysisk objekt eller et system bruker man mange av de samme verktøyene i utvikling av produktenes egenskaper.

Ødegaardlundes kjernevirksomhet er retaildesign og derfor bruker vi vår industridesignkompetanse til å utvikle butikker, displayer og andre salgsfremmende virkemidler.