Konstruksjon og spesifisering

10/02/2015

Når en idé skal fra tegnebrettet og ut i produksjon er det fundementalt at ideene blir kommunisert på riktig måte. Vi legger til grunn tekniske tegninger, informasjon, beskrivelse av tekniske løsning og detaljer som produsenten tar med seg til verkstedet. Vi lytter til innspill de har og sammen kommer vi opp med de beste løsningene.

Det er mange års erfaring med konstruksjon og produksjon som gir oss muligheten til å velge riktig produsent og følge dem opp til produksjonen er ferdig.