Leverandøroppfølging

10/02/2015

Vi sitter på et stort nettverk av produsenter og agenter. Det bruker vi aktivt i prosjekter. Vi velger den produsenten og produksjonsmetoden som egner seg best til den utfordringene man har. Basert på økonomi, tid og kvalitet i prosjektene planlegger vi et produksjonsforløp best tilegnet våre kunder.

Den andre mindre kreative delen av produksjon er løsning, materialer og teknikk. Vi har industridesignere med mange års erfaring med produksjon fokuserer på kvalitet og god kommunikasjonen mellom oss, våre kunder og produsentene.