Materialkunnskap og teknisk innsikt

10/02/2015

En viktig rolle som industridesigner er materialkunnskap og teknikk. For kundene våre anbefaler vi materialer basert på økonomi, tid, kvalitet og etikk. Mens prosjektet er underveis kan vi godt bytte materialer og metoder, men det er en oppdatert kunnskap om dett som gjør at vi med trygghet kan finne den beste løsningen. Vi forhører oss med produsenter om alternative materialer og teknikker og tar beslutninger basert på design og kunnskap.