Prosjektledelse

10/02/2015

Vi tilbyr våre kunder prosjektledelse i designprosjekter. En god prosjektledelse er avgjørende for et godt resultat. Vår ekspertise er vinklet i den kreative retning, så fordelen vår er å kunne utnytte det og lede prosjektet mot et godt produkt og resultat.

Design thinking er med på utvikle prosjektene i flere nivåer enn andre standard prosjektforløp. Det å ha evnen til å tenke kreativt i flere ledd av prosjektet vil gi gode resultater til slutt. Design handler like mye om en god prosess som et vakkert produkt. Med fokus på de riktige stedene punktene skaper vi trygghet og lager rom for en god utvikling.

I store prosjekter ønsker vi alltid kundene våre velkomne til å delta i de kreative prosessene. Vi har oppådd både at kundene kommer opp med gode ideer og at man får et tettere eierskap til designet.